เวียดนาม

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าเวียดนาม

รับทำวีซ่า เวียดนาม

                สำหรับท่านที่มีความต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามนั้น สามารถเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ถ้าเป็นคนไทยจะสามารถพำนักอยู่ได้ 30 วันและรวมไปถึงประเทศ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก และสวิสเซอร์แลนด์ จะสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน และสามารถดำเนินการขอยื่นวีซ่าได้ที่สถานทูตเวียดนาม หรือท่านที่ต้องการประหยัดเวลาและต้องการความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการรับทำวีซ่าเวียดนามกับทาง Great Visa ได้ จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

                ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา เดินทางไม่นานบ้านพี่เมืองน้อง สำหรับคนไทยเรานั้นสามารถเข้าเวียดนามได้โดยไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน สำหรับการทำวีซ่าเวียดนามนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หลายท่านอาจจะคิดว่าเวียดนามต้องเป็นประเทศที่ดำเนินการขอวีซ่ายาก แต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อท่านเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเวียดนามกับทาง Great Visa ไม่ว่าจะเดินทางเมื่อไรทำวีซ่านั้นเราช่วยท่านได้

รับทำวีซ่าเวียดนาม หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม

        รับทำวีซ่าเวียดนามเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสำคัญและน่าสนใจทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ การศึกษา หรือการท่องเที่ยว มีการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่เป็นพลเมืองประเทศที่มีข้อตกลงทวิภาคีให้ยกเว้นวีซ่านั้นต้องทำวีซ่าก่อน โดยทีมงานรับทำวีซ่าเวียดนามของเรามีบริการรับทำวีซ่าที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

                สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวของเวียดนามจะใช้เวลาทำการอยู่ที่ประมาณ 4-7 วัน และมีค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,000 บาท  อายุของวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นอยู่ที่ 6 เดือนหลักจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และทางรัฐบาลของเวียดนามไม่อนุญาติให้ทำงานในระหว่างที่อยู่ในเวียดนามและพำนักอยู่ในประเทศเวียดนามเกินว่ากว่าที่กำหดในวีซ่า เพราะอาจจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อ  ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้จะเป็นในส่วนของเอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องเตรียมให้พร้อม

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,200.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,900.00 / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)***

วีซ่าธุรกิจเวียดนาม

                ผู้ที่ถือสัญชาติต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า มี ประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พำนักได้ 30 วัน ประเทศฟิลิปปินส์ พำนักได้ 21 วัน ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟินแลนด์, เดนมาร์กและสวีเดน พำนักได้ 15 วัน

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 1,980.00 / คน (เข้าออกหลายครั้ง 2,700 บาท)
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,900.00 / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเวียดนาม

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
• หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
• หลักฐานการทำงาน (Work Permit)
          - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
          - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
          - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าเวียดนาม ปรเทศ

             วีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตเวียดนามโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ต้องคดีต่างๆ เอกสารสำคัญครบถ้วนถูกต้องและตอบคำถามในการสัมภาษณ์อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ในการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์นั้นทางทีมงานรับทำวีซ่าเวียดนามนั้นสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบคำถาม และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าประเภทต่างๆและอื่นๆที่ท่านมีข้อสงสัย  จะเดินทางเมื่อไรวีซ่าทำวันไหนขอให้เป็นหน้าที่เรา

 

** สถานทูตเวียดนามไม่รับยื่นวีซ่าให้กับพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี**

รับทำวีซ่าเวียดนาม

 

             นอกจากนั้นแล้วทางทีมงานรับทำวีซ่าเวียดนามยังสามารถให้คำแนะนำการทำวีซ่าประเทศอื่นๆและเรื่องการเดินทางในเบื้องต้นได้ ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้กับทางทีมงานทุกคนยินดีให้บริการเต็มทีทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพียงระยะไม่นานวีซ่าก็จะมาอยู่มือท่านและเดินทางไปกับท่านถึงเวียดนาม วีซ่าจะไม่ถูกปฏิเสธเว้นแต่ว่าท่านจะเป็นบุคคลที่ต้องคดีต่างๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นบุคคลต้องห้ามทุกกรณี ทางเราการันตีได้ถึง 99% ที่วีซ่าเวียดนามของท่านจะได้รับการอนุมัติ ขอให้ท่านสนุกกับการเดินทาง