เซงเก้น

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าเซงเก้น

รับทำวีซ่า เชงเก้น

                สำหรับท่านที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางเข้า-ออกเสรี ไปยัง 25ประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ล่ะประเทศในกลุ่มเชงเก้นอีกเลย ซึ่งจะมีความสะดวกมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศ โดยเพียงยื่นขอวีซ่าครั้งเดียว ก็จะสามารถเดินทางเข้า-ออก กี่ครั้งก็ได้ โดยไม่เกิน 3-6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น

                ซึ่งกลุ่มสัญญาเชงเก้นนั้น มีรวมทั้งสิ้น 25 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สเปน เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์

รับทำวีซ่าเซงเก้น

               การยื่นขอวีซ่า เชงเก้นนั้น นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก

ประเทศที่สามารถใช้ Schengenvisa

รับทำวีซ่าเซงเก้น หัวข้อ

วีซ่าเชงเก้น มี 3 ประเภท ได้แก่

               • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 หรือ 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือนรับทำวีซ่าเซงเก้น

               • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน

               • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน (ประเภท A) บุคคลจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไป ยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้นจะต้องขอวีซ่าแวะ เปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

                มั่นใจได้เลยว่าวีซ่าเชงเก้นของคุณจะได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตยกเว้นคุณเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือต้องคดีใดๆ ยินดีต้อนรับคุณไปเยือนประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้นอย่างอบอุ่น เมื่อคิดจะเดินทางไปหรือที่ไหนๆเรื่องวีซ่าเชงเก้นขอให้เป็นหน้าที่ของทีมงานเรา(เริ่มต้นราคา5,000-7,000฿) คุณจะไม่ผิดหวังในการบริการทุกครั้ง

รับทำวีซ่าเซงเก้น