เกาหลี

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่า เกาหลี

          เชื่อว่าเกาหลีน่าจะเป็นประเทศในฝันของใครหลายคนที่อยากไปเที่ยวสักครั้ง แต่บางทีฝันนั้นอาจสลายไป เพราะเจอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เกาหลีสุดโหด! จนทำให้คนไทยหลายคนต้องถูกส่งตัวกลับมาแต่ถ้าดูกันดีๆ ในแต่ละปีมีคนไทยแอบลักลอบไปทำงานที่เกาหลีอย่างผิดกฎหมายปีละเกือบ 60,000 คน เลยทำให้ตม.เกาหลีต้องเข้มงวดกวดขันคนไทยที่จะเข้ามาเกาหลีกันเป็นพิเศษ

รับทำวีซ่าเกาหลี หัวข้อ

          การทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของผู้เดินทางว่าต้องการเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่ออะไรรับทำวีซ่าเกาหลีไปเรียนต่อไปท่องเที่ยว ไปทำธุรกิจ หรือประการใด ในการทำวีซ่านั้นก็มีการเตรียมเอกสารสำคัญในการเดินทางต่างๆให้พร้อม และปัจจุบันนั้นก็มีบริษัทที่รับทำวีซ่าเกาหลีและประเทศต่างๆอยู่มากมาย และบริษัทเราก็รับทำวีซ่าเกาหลีเพื่อให้ท่านมีความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีทางเราจะมีการแนะนำการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเดินทาง เมื่อท่านมาใช้บริการทำวีซ่าเกาหลีกับทางเราท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน วีซ่าจะเสร็จทันเวลาที่ท่านต้องการเดินทางเพียงติดต่อเรามาให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขและความพร้อมแก่การเดินทางของท่าน

           เมื่อท่านตัดสินใจให้บริการรับทำวีซ่าเกาหลีกับทางบริษัทเรา ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดที่ไม่ผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีอย่างมั่นใจ ไม่ต้องยุ่งยากทำวีซ่าเอง ไม่ต้องเหนื่อยกลับการกรอกเอกสารที่ซับซ้อน เดินทางไปเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนเท่าไรก็ตามทางเรารับทำวีซ่าให้คุณได้แน่นอน ฉะนั้นแล้วเมื่อคิดจะเดินทางไปจีน มาหาเราแล้วการเดินทางของท่านจะดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต   1,120.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น) 15,000.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเกาหลี ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าเกาหลี

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามพื้นหลังเป็นสีเลือดหมูหรือแดงเข็มโดยเด็ดขาด
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร          
• หนังสือรับรองการทำงาน
 (ผู้ที่เข้าจีนครั้งแรก และชาวต่างชาติ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไปกลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• สำเนา book bank หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ( มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) *กรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยขอวีซ่าแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

 

คาดสาเหตุที่คนไทยถูกส่งกลับ

           แต่ก่อนจะไปดูวิธีเตรียมตัว เรามาดูสาเหตุที่ทำไมคนไทยถึงถูกตม.ส่งตัวกลับ ตัวผู้เขียนเองได้ติดตามอ่านข่าวสารของคนไทยที่ถูกตม.เกาหลีกักตัวไว้และส่งกลับไทย  และมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีเองด้วย (แต่รอดนะ) คาดว่าสาเหตุหลักๆ น่าจะมาจาก…..

  • รูปในหน้าพาสปอร์ตกับใบหน้าจริงไม่เหมือนกัน (ตม.อาจจะสงสัยว่า เอ..ไปทำไรมารึเปล่า หรือแอบปิดบังอะไรอยู่ เลยโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษ)

  • เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบ่อย (บางคนอาจจะเปลี่ยนเพราะดวง แต่ตม.เขาอาจจะไม่ได้คิดเช่นนั้น)

  • นามสกุลอาจไปเหมือนคนที่เคยแอบลักลอบเข้าเมืองมาก่อนหน้า (ตม.อาจจะคิดว่าเป็นญาติกันรึเปล่านะ)

  • มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด (โดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงออกจะโดนตม.เพ่งเล็งเป็นพิเศษค่ะ)

  • ทำอาชีพอิสระ ขายของ เกษตร (เพราะอาจจะไม่มีหลักฐานแสดงอาชีพที่แน่ชัด)

  • การสื่อสารของภาษา (การใช้ภาษาอังกฤษก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตม.ไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะอธิบายค่ะ

  • เอกสารไม่ครบตามที่ตม.ต้องการ

รับทำวีซ่าเกาหลี-ประเทศ

           เพื่อความสะดวกและอุ่นใจในการดำเนินการเข้าประเทศเกาหลีท่านอาจจะสามารถทำการขอวีซ่าเองได้หรือให้ใครยื่นแทนท่าน GREAT-VISA เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนที่รับทำวีซ่าเกาหลี ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายท่าน เมื่อท่านทำการติดต่อประสานกับทางบริษัทเราให้ทำวีซ่าเกาหลีให้ท่านเรื่องยุ่งยากในการดำเนินการเอกสารส่วนนี้ของท่านจะเบาลง ทั้งยังตรวจเช็คเอกสารและกรอกวีซ่าได้ถูกต้องการนำส่งสถานทูตเกาหลีพิจารณา

           ง่ายนิดเดียวเมื่อท่านใช้บริการเราไม่ต้องเหนื่อยรอคิวยาว ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเอกสารผิด ท่านได้เข้าประเทศจีนอย่างอุ่นใจเพียงท่านไม่เป็นบุคคลต้องห้ามใดๆของเกาหลีและมีคุณสมบัติตรงตามที่เกาหลีกำหนดทั้งยังไม่นำของต้องห้ามเข้าประเทศเช่นจำพวกอาวุธหรือของเลียนแบบ ดินระเบิด วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งสิ่งพิมพ์หรืออื่นๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีน ท่านก็รับวีซ่าจีนแล้วเดินทางไปได้เลย

รับทำวีซ่าเกาหลี-สถานที่สำคัญ

      มีหลายบริษัทที่บริการรับทำวิซ่าเกาหลีท่านสามารถเลือกได้และ GREAT-VISA ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าจีนของท่านแทนท่านจนสมบูรณ์

 

“หากท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาแล้ว เพียงท่านเข้ามาคุยกับเรา เรายินดีให้คำปรึกษา และแก้วีซ่าให้ท่านได้”

 

รับทำวีซ่าเกาหลี-วังเกาหลี