อเมริกา

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่า อเมริกา

                เมื่อพูดถึงอเมริกาหลายท่านคงเคยได้ยินว่าถ้าผ่านวีซ่าของอเมริกาได้นั้นประเทศอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เป็นข่าวลือที่ออกแนวค่อนข้างมาทางความจริงเพราะว่าประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่มีการตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าออกประเทศนั้นค่อนข้างละเอียดในทุกๆด้าน การทำวีซ่าอเมริกาจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ความกังวลจะเริ่มมาเยือนท่านเมื่อนึกถึงอเมริกา แม้จะแฝงมาด้วยความตื่นเต้นสักเพียงใด แต่โอกาสที่จะผ่านวีซ่านั้นก็ทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นปกติได้เช่นเดียวกัน  อเมริกาเป็นประเทศในความฝันของใครหลายๆคนด้วยกัน ฉะนั้นแล้วเรื่องของการทำวีซ่าอเมริกานั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆไปได้ทุกอย่างต้องละเอียด

รับทำวีซ่าอเมริกา หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

รับทำวีซ่าอเมริกา-วิธี

         เพื่อลดความกดดันของท่านลงเมื่อคิดจะเดินทางเข้าประเทศอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใด ทางเราเป็นบริษัทรับทำวีซ่าอเมริกาด้วยความชำนาญด้านการยื่นขอวีซ่าอเมริกามานานพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพระดับมืออาชีพ ให้บริการและเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าในการเดินทางทุกๆระดับ ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยวีซ่าประเภทไหนทีมงานรับทำวีซ่าอเมริกาสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าแทนตัวท่านได้อย่างหมดห่วงไปเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกรอกเอกสารที่ซับซ้อน และขั้นตอนอื่นๆที่ต้องใช้ความละเอียด ทางเราจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างเรียบร้อย

         ท่านสามารถเอาเวลาที่เหลือนั้นเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ และในส่วนอื่นๆที่ยังไม่พร้อมได้เลย ทางเราสามารถช่วยให้วีซ่าเข้าอเมริกาของท่านได้รับการอนุมัติได้แต่ยกเว้นถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องดดีต่างๆทุกกรณีหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ทางสถานทูตอเมริกากำหนด

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น) 5,000.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

      

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
 ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด
 รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
 ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น (ประมาณ 4,800 บาท)
 จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา
 สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

 

                อเมริกากำลังรอท่านเดินทางไปเยือน ความมุ่งหวังของท่านจะเป็นจริงเพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกากับเรา  ท่านจะไม่ต้องเหนื่อยกับการดำเนินการเองแต่อย่างใด ทุกอย่างของขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าขอให้เป็นหน้าที่ของเราแล้วท่านจะประทับใจ เมื่อจะทำวีซ่าคิดถึง Great Visa

                บริษัท Great Visa เน้นคุณภาพทั้งทีมงานและองค์กรท่านจะประทับใจกับการบริการที่เต็มใจ การเตรียมตัวสัมภาษณ์หากท่านไม่มั่นใจสามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากทีมงานของเราได้ หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวีซ่าเมื่ออยากจะดำเนินการเอง เรื่องการเดินทางเข้า-ออกอเมริกาความรู้เบื้องต้นต่างๆเราสามารถช่วยท่านได้เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น

รับทำวีซ่าอเมริกา-เขตประเทศ