อินเดีย

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าอินเดีย

รับทำวีซ่า อินเดีย

           เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเดินเรื่องขอยื่นวีซ่าที่สถานทูตเอง เมื่อใช้บริการรับทำวิซ่าอินเดียกับเราโดยเรามีทีมงานมืออาชีพและมีคุณภาพพร้อมให้บริการที่คลอบคลุม ทั้งเรื่องการเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนตอบข้อสงสัยแก่ผู้เดินทางทางเราสามารถช่วยท่านได้  และวีซ่าจะได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของการกรอกเอกสารสำคัญต่างๆที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน

           เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดต่างๆทั้งการเช็คความพร้อมของเอกสารของท่าน ให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้เรียบร้อย และแน่นอนว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตอย่างแน่นอนเพียงแค่ท่านไม่เป็นบุคคลต้องคดีใดๆหรือกรณีบุคคลต้องห้ามอื่นๆ การเดินทางเข้าประเทศอินเดียก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับราคาในการทำวีซ่าอินเดียนั้นก็อยู่ที่ประดับเหมาะสม ราคาคุ้มค่าการบริการ พร้อมมอบความวางใจในมาตรฐานของการดำเนินงานของเรา

รับทำวีซ่าอินเดีย หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

รับทำวีซ่าอินเดีย

           ประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของแหล่งมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งยังคงความเป็นวัฒนธรรมเดิมไว้ให้เราได้เห็นกันในปัจจุบัน หากกำลังคิดที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย และกำลังคิดเรื่องของการทำเอกสารการเดินทางแล้วเพื่อความสะดวกคนส่วนใหญ่จะใช้บริการบริษัทที่รับทำวีซ่าอินเดียโดยตรง แน่นอนว่าคุณสามารถยื่นเรื่องและเอกสารในการขอวีซ่าการเดินทางไปประเทศอินเดียเองได้แต่อาจจะยุ่งยาก ทั้งการกรอกเอกสาร การเดินทางไปสถานทูต เราจึงขอเป็นตัวแทนของคุณในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับคนไทย 3 วันทำการ

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับชาวต่างชาติ 6 วันทำการ

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,075.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 8,575.00 / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ 2,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนอเมริกา 3,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 8,330 บาท (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
ระยะเวลาการดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าปกติหากว่าท่านยื่นเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารมีปัญหา ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ทางสถานทูตร้องขอ

เอกสารยื่น วีซ่าอินเดีย

• ฟอร์มขอวีซ่าอินเดีย 1 ชุดพร้อมทั้งลายเซ็น 2 จุด ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอร์ม (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
• สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
• สำเนาการจองที่พัก โรงแรม
• สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
• หนังสือรับรองจากธนาคาร รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง) เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
• หนังสือเชิญ จากทางอินเดียจดหมายส่งตัวจากทางบริษัทของไทยพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ วันที่จะเดินทาง ให้ครบถ้วน เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
• สำเนาหนังสือลงทะเบียนบริษัท ของอินเดีย เฉพาะวีซ่าธุรกิจ

 

รับทำวีซ่าอินเดีย ประเทศ

         ต้องการทำวีซ่าอินเดียง่ายๆและสะดวกกับผู้เดินทางมาใช้บริการกับทางเรา แล้วคุณจะได้รับวีซ่าที่ถูกต้องในราคามาตรฐานและจริงใจ  ไว้วางใจใช้บริการกับทางเราเป็นตัวแทนของผู้เดินทางในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดียกับทางสถานทูตแทนคุณ การนี้จะทำให้คุณมีเวลาไปเตรียมการในด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้น ไม่เสียเวลาเดินทางไปยื่นเอกสารเอง ไม่ต้องกรอกรายละเอียดที่ซับซ้อนของใบวีซ่า ไม่ต้องเข้าคิดนานเรื่องเหล่านี้ทางเราจะเป็นผู้ที่ทำการแทนคุณเอง เพียงคุณมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นบุคคลที่ทางประเทศอินเดียต้องห้ามทุกกรณี คุณก็รอรับวิซ่าเข้าอินเดียได้เลย

 

รับทำวีซ่าอินเดีย

          การเดินทางของคุณจะผ่านไปได้อย่างสบายๆไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับวีซ่าที่เป็นเอกสารการสำคัญในการเดินทาง ทางเรารับทำวีซ่าอินเดียด้วยทีมงานคุณภาพ เพื่อช่วยให้คุณเดินทางไปถึงประเทศอินเดียอย่างถูกต้องและได้ทำตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้บรรลุผลตามที่ต้องการ เมื่อคุณจะทำวิซ่ามาหาเราได้เราช่วยคุณได้ การรับทำวีซ่าของเรานั้นคุณอุ่นใจเรื่องความผิดพลาดว่ามีน้อยมากอย่างแน่นอน มีหลายบริษัทที่ให้คุณเลือกแต่ถ้าคุณเลือก Great Visa คุณจะไม่ผิดหวังในการเดินทาง