พม่า

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าพม่า

รับทำวีซ่า พม่า

         การเดินทางเข้าประเทศพม่าของท่านจะง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อวีซ่าเสร็จสมบูรณ์และทันเวลา  เราจึงของเป็นตัวแทนของท่านในการจัดการเรื่องการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตพม่า วีซ่าการเข้าพม่านั้นก็มีหลายแบบตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ที่เดินทาง อัตราค่าบริการก็ต่างกันไปสมเหตุสมผล ทางเราทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเดินทางของท่าน เอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ทางเราจะจัดการแนะนำให้คุณเตรียมให้พร้อม

         สำหรับเรื่องการกรอกรายละเอียดวีซ่าพม่าที่มีความซับซ้อนเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนการส่งยื่น สำหรับระยะเวลาในการพำนักในประเทศพม่านั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางเช่นหากไปเพื่อการศึกษาจะได้พำนักอยู่นานกว่าประเภทอื่นๆ และแม้ว่าพม่าจะเปิดประเทศแล้วแต่ก็ต้องระวังการของการนำของเข้าประเทศด้วย ความสะดวกจะอยู่ที่คุณสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปเตรียมการเดินทางอื่นๆให้พร้อม และทางสถานทูตนั้นก็มีวันเวลาในการเปิด-ปิด หากไปไม่ถูกเวลาคุณจะเสียเวลาเปล่าๆฉะนั้นเมื่อคุณหันมาใช้บริการรับทำวีซ่ากับเรา เราสามารถดำเนินการให้คุณจนเสร็จสิ้น

รับทำวีซ่าพม่า หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวพม่า

รับทำวีซ่าพม่า

          การทำวีซ่าขอเข้าประเทศพม่านั้นท่านสามารถไปยื่นเองได้แต่ก็ต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างและต้องใช้เวลามากพอสมควร ทางเราเป็นบริษัทรับทำวีซ่าพม่าขอตัวแทนท่านในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและดำเนินการขอวิซ่าพม่ากับทางสถานทูตพม่า เพื่อความสะดวกสบายของท่านไม่ต้องยุ่งยากไปทำเรื่องเองและกรอกเอกสารที่ยุ่งยาก ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพจึงสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจ รวดเร็ว อย่างมืออาชีพ

          สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่านั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าพม่าที่ท่านต้องการ เรารับทำวีซ่าพม่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเพื่อการเดินทางของท่านจะราบรื่น ท่านจะได้รับวีซ่าเข้าประเทศพม่าอย่างแน่นอน เพียงแค่มีข้อแม้เล็กน้อยคือท่านไม่เป็นบุคคลต้องห้ามของทางการพม่าและไทย และมีสิทธิ์ในการเดินทางเข้าออกประเทศได้ เท่านี้การไปเยือนพม่าก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ

 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

- ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดา      ใช้เวลา 2-3 วันทำการ คนล่ะ 1,600 บาท
- ขอวีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1วัน     ยื่นเช้า - รับเย็น (ภายในวันเดียว) 2,290 บาท และต้องมีตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วย

- ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single    ใช้เวลา 2-3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,000 บาท
- ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single    ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,890 บาท

- ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง)
- ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 2-3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 8,850 บาท
- ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ด่วนวันเดียว ยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม 9,650 บาท (ต้องมีตั๋วเครื่องบิน) 

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)***

        อัตราค่าบริการ
        สมาชิก 1 ท่าน 2,000.00 / คน
        สมาชิก 2 ท่าน 1,600.00 / คน
        สมาชิก 10 ท่านขึ้นไป กรุณาส่งข้อมูลทางเมล์เพื่อขอใบเสนอราคาค่ะ
หมายเหตุ : - อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าไทยและต่างชาติเท่ากันค่ะ
- พาสปอร์ตเล่ม สีน้ำเงิน ของ ข้าราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า
- ต่างชาติ สามารถยื่นผ่านตัวแทนให้ได้

เอกสารยื่น วีซ่าพม่า (Myanmar Visa)

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 1นิ้วหรือ 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีอ่อน เห็นใบหู ห้ามใช้ฉากหลังสีฟ้า
• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
• ใบประวัติการทำงาน (Work of History) กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยแล้ว
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

หมายเหตุ : วีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในพม่าแนบมาด้วย

รับทำวีซ่าพม่า ประเทศ

 

         เมื่อมองหาวิธีการทำวีซ่าหรือต้องการทำวีซ่าพม่า มาใช้บริการกับทางเราไม่มีผิดหวัง ท่านจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางเข้าพม่า และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับทีมงานเราได้ เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและมอบบริการที่แสนประทับใจกับการรับทำวีซ่าพม่าแก่ท่าน แล้วท่านจะเดินทางเข้าพม่าได้อย่างง่ายดายหายห่วง