ประกันการเดินทาง

ID Line: visa.tour

รับประกันการเดินทาง

รับประกันการเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

            บริการแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียอันเกินจากอุบัติเหตุแก่ทุกท่าน เพื่อความสะบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการ์ณที่ไม่คาดฝัน เพื่อความสุขความอุ่นใจและคนที่คุณรัก ทาง Great Visa ขอเป็นผู้มอบความมั่นใจในการเดินทางให้กับคุณ

ความคุ้มครอง

- คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- ได้รับการรับรองในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป-เชงเก้น
- บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อน

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือประกันเดินทางได้กลับสู่ทีพักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทย หรือวันสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
- การทำแท้ง การแท้งลูก การมีครรภ์ การคลอดบุตร
- การเล่นกีฬาอันตราย
- การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัยการเดินทาง และเอกสารประกอบ

- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง และลงนามรับรอง
- แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน
- นำส่งใบคำขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบผ่านทางแฟกซ์หรือทางอีเมลล์มายังบริษัท

 

เหตุผลที่ควรซื้อประกันการเดินทาง

           ประกันการเดินทาง คือประกันชนิดหนึ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับเราในทุกๆ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดการล้มป่วย เกิดอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยว หรือกระเป๋าเดินทางถูกส่งไปผิดที่ผิดประเทศ และเดินทางมาล้าช้า ซึ่งอาจทำให้เราต้องหาซื้อข้าวของสำรองมาใช้ก่อน สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากท่าน ประกันการเดินทางติดตัวเอาไว้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายให้ท่านเองครับ ทำให้ทริปหรือการท่องเที่ยวของท่าน ไม่หมดสนุกลงเพียงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้น กับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนั่นเอง

          รับประกันการเดินทางมีหลายแผน และหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำ และแต่ละแผนนั้น มีรูปแบบความคุ้มครองที่เด่นแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น แผนประกันการเดินทางที่โดดเด่นในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ประกันการเดินทางโดดเด่นในเรื่องของการคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน เป็นต้น   การจะเลือกประกันการเดินทางที่ใช่สำหรับท่าน และตรงตามความต้องการของคุณ และคนในครอบครัวนั้น ควรเลือกและเปรียบเทียบแผนประกันการเดินทางแต่ละชนิดก่อนนะครับ และควรรู้ว่า ประกันการเดินทางหลักๆ นั้นคุ้มครองอะไรบ้าง

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 -70 ปี
2. สามารถขยายระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
3. การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้น ต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

*** ข้ออมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
เพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตาม
คำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท ***

บริษัท Great Visa.

10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 1A(ทางลงบันไดเลื่อน) สุขุมวิท 13 ใกล้ BTS นานา คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์ติดต่อ   02-168-7868, 064-9699-833

  support@great-visa.com