จีน

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าจีน

รับทำวีซ่า จีน

           สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแผ่นดินใหญ่ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับไทยเรา และเป็นประเทศที่มีประชากรในประเทศมากที่สุดในโลก การทำมาค้าขายก็มีการติดต่อกับหลายๆประเทศ ทั้งยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าหลายตัว ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจ อาหารขึ้นชื่อที่น่าไปชิม ประเทศนี้จึงมีคนเข้า-ออกประเทศที่ค่อนข้างมากอย่างไม่น่าแปลกใจ แต่การจะเข้าไปเยือนแผ่นดินจีนนี้ก็มีวิธีการเข้าอยู่เหมือนกันต้องมีการเตรียมตัวในการทำวีซ่าจีนเพื่อเข้าประเทศ

รับทำวีซ่าจีน หัวข้อ

รับทำวีซ่าจีน

          การทำวีซ่าเข้าประเทศจีนก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของผู้เดินทางว่าต้องการเดินทางไปประเทศจีนเพื่ออะไร ไปเรียนต่อ ไปท่องเที่ยว ไปทำธุรกิจ หรือประการใด ในการทำวีซ่านั้นก็มีการเตรียมเอกสารสำคัญในการเดินทางต่างๆให้พร้อม และปัจจุบันนั้นก็มีบริษัทที่รับทำวีซ่าจีนและประเทศต่างๆอยู่มากมาย และบริษัทเราก็รับทำวีซ่าจีนเพื่อให้ท่านมีความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ทางเราจะมีการแนะนำการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเดินทาง เมื่อท่านมาใช้บริการทำวีซ่าจีนกับทางเราท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน วีซ่าจะเสร็จทันเวลาที่ท่านต้องการเดินทางเพียงติดต่อเรามาให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขและความพร้อมแก่การเดินทางของท่าน

           เมื่อท่านตัดสินใจให้บริการรับทำวีซ่าจีนกับทางบริษัทเรา ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดที่ไม่ผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมั่นใจ ไม่ต้องยุ่งยากทำวีซ่าเอง ไม่ต้องเหนื่อยกลับการกรอกเอกสารที่ซับซ้อน เดินทางไปเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนเท่าไรก็ตามทางเรารับทำวีซ่าให้คุณได้แน่นอน ฉะนั้นแล้วเมื่อคิดจะเดินทางไปจีน มาหาเราแล้วการเดินทางของท่านจะดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย

 

ค่าธรรมเนียม วีซ่าจีน

หมายเหตุ : - ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
                 - หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ ต.ม.ที่จีน

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท ***

เอกสารยื่น วีซ่าจีน

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามพื้นหลังเป็นสีเลือดหมูหรือแดงเข็มโดยเด็ดขาด
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร          
• หนังสือรับรองการทำงาน
 (ผู้ที่เข้าจีนครั้งแรก และชาวต่างชาติ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไปกลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• สำเนา book bank หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ( มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) *กรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยขอวีซ่าแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า เข้าวังประเทศจีน

           เพื่อความสะดวกและอุ่นใจในการดำเนินการเข้าประเทศจีนท่านอาจจะสามารถทำการขอวีซ่าเองได้หรือให้ใครยื่นแทนท่าน GREAT-VISA เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนที่รับทำวีซ่าจีน ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายท่าน เมื่อท่านทำการติดต่อประสานกับทางบริษัทเราให้ทำวีซ่าจีนให้ท่านเรื่องยุ่งยากในการดำเนินการเอกสารส่วนนี้ของท่านจะเบาลง ทั้งยังตรวจเช็คเอกสารและกรอกวีซ่าได้ถูกต้องการนำส่งสถานทูตจีนพิจารณา

           ง่ายนิดเดียวเมื่อท่านใช้บริการเราไม่ต้องเหนื่อยรอคิวยาว ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเอกสารผิด ท่านได้เข้าประเทศจีนอย่างอุ่นใจเพียงท่านไม่เป็นบุคคลต้องห้ามใดๆของจีนและมีคุณสมบัติตรงตามที่จีนกำหนดทั้งยังไม่นำของต้องห้ามเข้าประเทศเช่นจำพวกอาวุธหรือของเลียนแบบ ดินระเบิด วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งสิ่งพิมพ์หรืออื่นๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีน ท่านก็รับวีซ่าจีนแล้วเดินทางไปได้เลย

 

รับทำวีซ่าจีน ประเทศ

           มีหลายบริษัทที่รับบริการทำวิซ่าจีนท่านสามารถเลือกได้และ GREAT-VISA ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าจีนของท่านแทนท่านจนสมบูรณ์

 

“หากท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาแล้ว เพียงท่านเข้ามาคุยกับเรา เรายินดีให้คำปรึกษา และแก้วีซ่าให้ท่านได้”