จดทะเบียน

ID Line: visa.tour

รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

        ศูนย์บริการ รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย ทุกประเภท สำหรับท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ หรือ ทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และแก้ปัญหาที่ท่านเจอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสาร หรือขั้นตอนต่างๆ ที่มีความยุ่งยาก ทางเราจะแนะนำให้คำปรึกษาแก่ท่าน แบบละเอียดในการ จดทะเบียนสมรสกับต่างชาติ

รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

        บริการจัดเตรียมจดทะเบียนสมรส หรือวีซ่าแต่งงาน สำหรับท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ หรือ ทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ ซึ่งทางเราจะแนะนำให้คำปรึกษาแก่ท่าน ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร การประสานงาน รวมไปถึงวิเคราะห์และประเมิณรายละเอียดทั้งหมด ทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานที่มีประสบการ์ณ ทำให้ท่านได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆครบถ้วน เพื่อให้ท่านติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้ ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)

• หนังสือเดินทาง
• ใบหย่า (ถ้ามี)
• ใบรับรองความโสด
( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)

ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• ใบหย่า (ถ้ามี)

          การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลังจากได้ทะเบียนสมรส หรือวีซ่าแต่งงาน แล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องของวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าถาวร เพื่อติดตามไปอาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ(ราคาเริ่มต้น 12,000฿) ดังนั้นการทำขั้นตอนขอจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้น จะช่วยเหลือท่านหลังแต่งงานได้เป็นอย่างยิ่ง

ตัวอย่างลูกค้ากับทางเรา

รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 01 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 02 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 03 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 04 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 05 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 06  รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 07 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 08 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 09 รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ รับจดทะเบียนสมรส 10