การชำระเงิน

ID Line: visa.tour

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดย

1.โดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท แคนดูวีซ่า เซอร์วิส จำกัด

2. ชำระเป็นเงินสด

3. โอนเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM ได้24ชม.ตามที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้

ท่านสามารถชำระผ่าน เคาท์เตอร์ธนาคาร, ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking

เงื่อนไข

1. กรุณาชำระเงินในเรียบร้อย ก่อนทำการแจ้งการชำระเงิน
2. ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปลน้อยกว่า 3,000 กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%
3. ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปลตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างาน และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา

***กติกาการโอนเงิน***

1. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรมาแจ้งยอดเงิน วันที่ เวลา ที่โอนมา ที่เบอร์ 064-9699-833 (เอส)
2. ส่ง SMS มาแจ้งที่เบอร์ 064-9699-833 ถ่ายรูปสลิปโอนเงิน พิมม์แจ้งแยดเงิน วันที่ เวลา ที่โอนมาให้ชัดเจน

ทางบริษัทไม่มีนโยบายโทรไปเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ท่านโทรติดต่อและตกลงกับคุณเอสที่เบอร์ 064-9699-833 เพื่อจะขอชำระเงินนอกเหนือเวลาทำการ(ขอย้ำว่า เว้นแต่ท่านโทรติดต่อและตกลงกับคุณเอสเรียบร้อยแล้วที่เบอร์ 064-9699-833 เบอร์เดียวเท่านั้น !!) ท่านจึงจะทำการชำระเงินให้กับเราได้ หากท่านโอนเงินหรือจ่ายเงินสดนอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

**ข้อควรทราบก่อนการชำระเงิน**

บริษัทจะไม่คืนเงินหากท่านเป็นผู้ต้องการยกเลิกการทำวีซ่า และทุกๆบริการของเรา